ARELLANO  HIGH  SCHOOL  SONG(English)

Arellano, Arellano
In thy portals and halls we learn,
Love and duty to our country
And the knowledge for which we yearn
We are grateful for these bounties
So united and firm we stand
To serve thee, glorify thee
From today till our hearts grow cold.

March on to victory
With colors flying high
Though hard our paths may be
Forever we will try
For the honors and the glories
That are due to you, dear school
Onward marching, ever willing
To fight for the green and white.Lyrics: Endaldo Reyes '46
Music: Dolores Payawal '46
(Tagalog)

Arellano, Arellano
Sa amin ay patnubay
Nagdudulot ng pag-asa
At ng karunungang taglay
Tayo’y dapat magsumikap
Sa ating pagkakaisa
At ilaan bawat oras
Sa ating ikauunlad.

Kaya kabataan
Tayo ay magsikap
Kahit kahirapan
Mababatang lahat
Sa pag-ibig at pag-asa
Sa dakilang paaralan
Pagpilitang lumigaya
Tagumpay ating makamtan.Titik: Francisco Huelgas ‘47
Musika: Dolores Payawal ‘46